آشنایی با زبان برنامه نویسی سویفت و بازار کسب کار آن

زبان برنامه نویسی سویفت یک زبان متن باز است که زیر نظر شرکت اپل می باشد. یادگیری زبان برنامه نویسی سویفت بسیار ساده بوده و از بازار کار خوبی برخوردار است.