دلایل مناسب بودن پایتون برای مبتدیان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی پایتون یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است. زبان برنامه نویسی پایتون به دلیل سادگی، برای یادگیری بسیار مناسب خواهد بود.